Hvad betyder bæredygtighed hos HEM Denmark?

Hos HEM Denmark tilstræber vi øget bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsdrift. Vi arbejder målrettet for at gøre en forskel ved at optimere vores positive aftryk på klima, miljø og mennesker samt ved at minimere vores negative aftryk.

Derfor er vi i øjeblikket ved at udvikle en bæredygtighedsstrategi for HEM, som inkluderer fokus på og målsætninger inden for miljø og klima såvel som mennesker og samfund.

Sporbarhed og dokumentation

Bæredygtighed betyder bl.a. sporbarhed og dokumentation i hele forsyningskæden, og i et marked hvor sporbarhed spiller en større og større rolle, er det såedes afgørende, at vi i HEM kan levere et fyldestgørende dokument, som giver jer det fulde overblik over sporbarheden på træplader købt hos os. En service, vores samarbejdspartnere tillægger stor værdi.

 

Vi holder os hele tiden ajour i forhold til nye certificeringer, og hjælper også gerne vores kunder i processen med andre certificeringer såsom eksempelvis Svanemærkning eller Cradle to Cradle-certificering.

HEM Denmarks bæredygtighedsrapport

I HEM Denmark har vi lanceret vores første bæredygtighedsrapport 

Vi har glædet os meget til at offentliggøre vores første bæredygtighedsrapport med jer. Den beskriver vores arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed, vores tiltag og indsatser og de målsætninger, vi har sat os for at nå. 

I rapporten finder du bl.a. vores første klimaregnskab og beskrivelsen af vores godkendte Science Based Targets-målsætning for CO2-reduktioner. Du kan også læse om, hvordan vi arbejder med at sikre sporbarhed og transparens bagudrettet i vores værdikæde via certificeringer, og om hvordan en virksomhed i balance med mangfoldighed, sikre og sunde arbejdsforhold samt stærke sociale fællesskaber skaber værdi for HEM Denmark. 

Rapporten er resultatet af et fokuseret arbejde i vores tværfaglige arbejdsgruppe for bæredygtighed. Et arbejde, der hele tiden er i gang, så vi fortsat kan tage ansvar for klima, miljø og mennesker, og sikre konkrete handlinger, der gør en positiv forskel. 

Miljømærkningen FSC® og PEFC

Hos HEM Denmark er mere end 90% af vores træ FSC®*- eller PEFC-certificeret. Certificeringerne er vores fælles garant for, at der i den pågældende skov ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er det en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker der arbejder i skoven, arbejder under ordnede forhold. Vi bliver årligt auditeret til sikring af, at alle retningslinjer omkring certificeringer overholdes.

Langt hovedparten af vores sortiment overholder desuden kravene til certificeringerne CARB, TSCA samt de nye tyske formaldehyd standarder, der anses for at blive den ledende certificering fremover.

“Hos HEM Denmark har vi meget stor fokus på bæredygtighed, netop vores branche spiller en stor rolle i påvirkningen på miljøet. Vi fokuserer målrettet på den positive påvirkning som følge af brugen af træ, bæredygtig skovdrift og bæredygtige løsninger indenfor byggebranchen. Vi prioriterer miljøet og stiller dermed krav til os selv og vores leverandører af træbaserede plader”.

Bo Heilskov, head of sales

Kontakt Bo

Mail: bh@hemdenmark.dk
Tlf: 9616 5640

Indkøbsvolume i 2022 på 95 % certificeret træ

Vores ambitiøse mål har helt aktuelt, eksempelvis resulteret i, at vi i 2022 har kunne opgøre vores andel af indkøbte, certificerede træbasserede produkter til hele 95%. Langt størstedelen af dette indkøb overholder foruden FSC/PEFC-certificeringen også de højeste standarder i relation til indeklima, afgasning mv., i form af CARB/TSCA.

Reducere prisen ved at minimere spild

Gennem alle år, har vi i HEM Denmark haft fokus på at minimere spildet på de plader, som vi opskærer i vores produktion. Man kan vel godt sige, at det ligger i vores DNA at reducere spild – det er godt for miljøet og det reducerer prisen for vores kunder.
Synliggørelse af miljøpåvirkningen i form af udledning af CO2, er et nyt behov vi har mødt ved mange af vores kunder. For at imødekomme kundernes ønske, har vi det seneste år, arbejdet hårdt på at udvikle vores egen unikke CO2 beregner med hjælp fra kompetente konsulenter.

HEM Denmarks CO2 beregner

HEM Denmark går forrest og hjælper kunderne med at beregne- og reducere deres CO2 aftryk. Hos HEM Denmark sætter vi baren højt, i forhold til bæredygtighed, grøn omstilling og certificering generelt.
Samtidig gør vi en dyd ud af at hjælpe alle vores kunder bedst muligt på vej med deres bæredygtighedsrejse og med at navigere i de kraftigt stigende dokumentationskrav.

CO2 beregneren gør det muligt at:

  • Beregne den mængde CO2, som udledes op gennem værdikæden, indtil pladerne er leveret hos vores kunde enten som hele eller opskårne plader.
  • Beregne den potentielle CO2 besparelse der kan være ved at kunden lader HEM stå for opskæring, sammenlignet med tilsvarende opskæring på eget saveanlæg.

Alle oplysninger fra CO2 beregneren sammenfattes efter nøje gennemgang med vores kunde til en kort og præcis afrapportering, som kunden kan bruge videre i sin egen forretning. Vi kan, foruden CO2 beregningen, efter ønske supplere med data i forhold til kundens samlede køb af certificerede pladeprodukter.

HEM Denmark er SBTi commited og valideret

I efteråret 2022 forpligtede HEM Denmark sig til at fastsætte et reduktionsmål for vores udledninger af drivhusgasser i overensstemmelse med klimavidenskaben. Denne målsætning har Science Based Targets initiativet (SBTi)* nu godkendt. Det betyder i praksis, at vi med vores klimahandlingsplan i HEM Denmark bidrager til Parisaftalen og målsætningen om at holde den globale temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader.

* Science Based Targets initiative (SBTi) er et non profit initiativ, som fokuserer på et tæt samarbejde mellem virksomheder og klimaeksperter for at sikre, at virksomhedens klimamål stemmer overens med klimavidenskaben. Sciene Based Targets initiativet giver virksomheder en klart defineret og videnskabsbaseret vej til at reducere emissioner i overensstemmelse med Paris aftalens målsætning. At holde den globale temperaturstigning på 1,5 grader.

Tre forskellige typer udledning

Scope 1: Udledninger, vi direkte selv forårsager (afbrænding af f. eks. olie og benzin)

Scope 2: Udledninger, der kommer fra den energi, vi køber (el og fjernvarme)

Scope 3: Udledninger i forbindelse med de produkter og services, vi forbruger

I HEM Denmark har vi den helt konkrete målsætning at reducere vores udledninger af drivhusgasser fra scope 1 og 2 med 42 % i 2030 i forhold til vores baseline i regnskabsåret 2019/2020.

Udover vores SBTi-målsætning i scope 1 og 2 forpligter HEM Denmark sig også til at reducere vores klimaaftryk i det såkaldte scope 3. Scope 3 udgør udledninger i forbindelse med vores værdikæde, bl.a. fra de varer og services, vi køber og forbruger. Det er derfor udledninger, som vi ikke selv kontrollerer direkte, men som kontrolleres af bl.a. vores leverandører. Derfor er det vigtigt for os i HEM Denmark, at vi vægter klimaaftryk højt i udvælgelsen af leverandører. Ligeså vigtigt er det, at vi indgår i dialog med dem for at motivere dem til at nedbringe deres klimaaftryk og hjælpe dem med løsninger, hvor vi kan. På den måde kan vi i fællesskab rykke den grønne omstilling i den rigtige retning.

Code of Conduct

I HEM Denmark ønsker vi at drive forretning på en ordentlig og ansvarlig måde. Det gælder både i vores egen drift samt i de operationer og aktiviteter, der relaterer sig til vores værdikæde. Vi har i 2023 revideret vores Code of Conduct og tilføjet en række områder inden for samfundsansvar og etik, som udgør vores etiske regelsæt og adfærdskodeks.