HEM Denmark handler med mange danske og udenlandske virksomheder, af den grund har vi mange personoplysninger lagret i vores systemer, og vi lægger stor vægt på at behandle disse personoplysninger med omhu og indenfor lovens rammer.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor de indsamles, hvad de bruges til, og hvordan de beskyttes. Derudover står det beskrevet, hvilke rettigheder du har, når vi behandler dine personoplysninger.

 

  1. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags oplysninger om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Det er f.eks. oplysninger om navn, stilling, telefonnummer, adresse, e-mail adresse m.v.

  1. Sådan behandler vi dine personoplysninger

Vi indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål, dvs. de indsamlede oplysninger er nødvendige i forhold til vores samhandel/samarbejde. Det være sig bl.a. navn, telefonnummer, adresse, CVR nummer og e-mail. Er du kunde indsamler vi deslige viden omkring kreditværdighed ved vores kreditforsikringsselskab eller via offentlig tilgængelige portaler.

Når vi behandler dine personoplysninger, oplyser vi dig om det. Hvordan vi oplyser dig, afhænger af den konkrete sammenhæng, herunder eksempelvis om du søger ansættelse, om du er kunde, eller om du blot henvender dig med en forespørgsel pr. e-mail. I alle tilfælde oplyser vi dig via denne privatlivspolitik, som er vedhæftet i form af et aktivt link i alle e-mails, vi måtte sende retur som svar på din henvendelse.

VI sikrer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Derfor opdaterer vi løbende dine personoplysninger, og vi retter straks personoplysninger, der måtte vise sig at være forkerte. Er du kunde og konstaterer forkerte oplysninger på ordrebekræftelser og fakturaer, beder vi dig venligst om at oplyse os om ændringerne. Du kan enten kontakte os på info@hemdenmark.dk eller på tlf. 9753 1444.

Personoplysninger opbevares såvel elektronisk som fysisk. Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt, og det vil alene være personer med et sagligt behov, der har lovlig adgang hertil.

Vi har retningslinjer for, hvornår bestemte typer af personoplysninger slettes. På den måde gemmer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt.

Ved ophør af kunde- leverandørforhold tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Beslutningen vil altid tage udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder bl.a. Bogføringsloven og afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Af erfaring ved vi, at ophørte relationer ofte genoptages igen på et senere tidspunkt, og med en forventning fra kundens side om, at vi har historiske data som eksempelvis priser gemt fra tidligere, derfor gemmer vi i nogle tilfælde samhandels historik, men på et lukket drev, hvor kun den dataansvarlige har adgang til.

VI kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, herunder eksempelvis lønadministration, bogholderi, hosting af ERP systemer m.v.

  1. Sådan beskytter vi dine personoplysninger

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer for informationssikkerhed.

Derudover sikrer vi, at uvedkommende ikke får adgang til dine personoplysninger, blandt andet ved at begrænse adgangen til personoplysninger til relevante medarbejdere. For at undgå datatab tager vi endvidere løbende back-up af vores datasæt.

  1. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen, fordi vi behandler dine personoplysninger, herunder bl.a.:

  • Du har ret til indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
  • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til hver en tid ret til at tilbagekalde dit samtykke
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.