JKE DESIGN A/S

Siden 70érne har JKE produceret elementkøkkener og er startet den bæredygtige rejse med produktion på 100% grøn energi.

Hos os er kort leveringstid, stor fleksibilitet og leveringssikkerhed afgørende parametre. Derudover er det også af stor betydning, at vi kan indgå prisaftaler, så priserne ikke varierer fra gang til gang.

“Fokus på værdikæde”

Vi har i flere år investeret meget i vores produktion, men har bevidst valgt at lade HEM skære en stor del af vores komponenter, og i stedet fokusere vores investeringer på andre produktionsanlæg som giver mulighed for andre former for forædling.

“Høj leveringssikkerhed”

Vi kan ikke bygge lagre op fra alle vores leverandører til flere måneder ad gangen, så kan vi ganske enkelt ikke være her fysisk, det stiller til gengæld store krav til, at vi har høj leveringssikkerhed fra vores leverandører, så vi ikke risikerer unødvendige stop i vores produktion. Med HEM har vi klare aftaler omkring faste leveringstider, og HEM har så meget struktur, at aftalerne altid overholdes, og det giver os en høj grad af leveringssikkerhed. Hos HEM er  der er altid hurtig respons på forespørgsler – det fungerer bare!